Home Tutor in Sangavi. Book demo # Gurusiksha™

Rakhi Agrawal

Rakhi Agrawal

4.0
 • Ganesh Nagar,near Bank Of Maharashtra, New Sangvi,pimple Gurav Pin-411061 PUNE
 • 1st to 5th
 • NA
 • No Experience
Ashvini Balasaheb Ambre

Ashvini Balasaheb Ambre

4.0
 • Samarthanagar Sr.no 73, Samarth Nagar, New Sanghavi, Pimpri-Chinchwad, Maharashtra 411027, India PUNE
 • 1st to 5th
 • NA
 • No Experience
Reema Sheril

Reema Sheril

4.0
 • A3, Shirode Rd, Adarsh Nagar, Shirode Rd, Adarsh Nagar, New Sanghavi, Pimpri-Chinchwad, Maharashtra 411027, India PUNE
 • 9th to 12th
 • Chemistry +2
 • No Experience
Laxmibai Nagnath Mahalinge

Laxmibai Nagnath Mahalinge

4.0
 • HRH8+XHR, Empire Estate Phase 1, Samarth Nagar, New Sanghavi, Pimpri-Chinchwad, Maharashtra 411027, India PIMPRI-CHINCHWAD
 • 1st to 5th
 • NA
 • No Experience
Shruti Pramod Pitale

Shruti Pramod Pitale

4.0
 • Ganesh nagar, near famous chowk, Ganesh nagar ,near famous chowk, Samarth Nagar, New Sanghavi, Pimpri-Chinchwad, Maharashtra 411027, India PIMPRI-CHINCHWAD
 • 1st to 5th
 • NA
 • No Experience
Siddhi Marne

Siddhi Marne

4.0
 • 617/7, Near HDFC Bank, Ganesh Nagar, Sant Tukaram Nagar, New Sanghavi, Pune, Maharashtra 411027, India PUNE
 • 1st to 5th
 • NA
 • No Experience
Pratima Pisal

Pratima Pisal

4.0
 • 70/1, Ganesh Nagar, Sant Tukaram Nagar, New Sanghavi, Pimpri-Chinchwad, Maharashtra 411027, India PUNE
 • 6th to 8th +3
 • ALL
 • No Experience
Sonal Durgule

Sonal Durgule

4.0
 • 2/21, Ganesh Nagar, Sant Tukaram Nagar, New Sanghavi, Pimpri-Chinchwad, Maharashtra 411027, India PUNE
 • 1st to 5th
 • NA
 • No Experience
Suryakant Tandale

Suryakant Tandale

4.0
 • 1, Lane 1, Samarth Nagar, New Sanghavi, Pimpri-Chinchwad, Maharashtra 411061, India PUNE
 • No Segments
 • No Subjects
 • No Experience
Arunraj Jadhav

Arunraj Jadhav

4.0
 • Unnamed Road, Krishna Nagar, Bhau Saheb Kadam Nagar, Shree Nagar, New Sanghavi, Pimpri-Chinchwad, Maharashtra 411027, India PUNE
 • Competitive Exam
 • Other
 • No Experience
Ashutosh Sarda

Ashutosh Sarda

4.0
 • Khau Gali, Krishna Nagar, Bhau Saheb Kadam Nagar, Shree Nagar, New Sanghavi, Pimpri-Chinchwad, Maharashtra 411027, India PIMPRI-CHINCHWAD
 • 1st to 5th
 • NA
 • No Experience
Mohini Meshram

Mohini Meshram

4.0
 • RK Complex, Lane No. 4, Mayur Nagari, Pimple Gurav, Pimpri-Chinchwad, Maharashtra 411061, India PIMPRI-CHINCHWAD
 • 1st to 5th
 • NA
 • No Experience
Shruti Bhaskar

Shruti Bhaskar

4.0
 • Katepuram chwk, Gangarde Nagar, Pimple Gurav, Pimpri-Chinchwad, Maharashtra 411061, India PIMPRI-CHINCHWAD
 • No Segments
 • No Subjects
 • No Experience
Manish Chavan

Manish Chavan

4.0
 • Pimple Gurab PUNE
 • 1st to 5th
 • NA
 • No Experience
Stella

Stella

4.0
 • Shri Krushna,Opp.A.K.Royal,Shiv Ganesh Chowk, Shirode Rd, Gangarde Nagar, Pimple Gurav, Pimpri-Chinchwad, Maharashtra 411061, India PUNE
 • 1st to 5th
 • NA
 • No Experience
nisha sambhaji shinde

Nisha Sambhaji Shinde

4.0
 • 6th to 8th
 • Science +2
 • No Experience
Dnyaneshwar Walte

Dnyaneshwar Walte

4.0
 • 26/6A, Lane Number 9, Madhuban Colony, Old Sangvi, Pimpri-Chinchwad, Maharashtra 411027, India PIMPRI-CHINCHWAD
 • 1st to 5th
 • NA
 • No Experience
Snehal Nagesh Ashturkar

Snehal Nagesh Ashturkar

4.0
 • 14, Sainath Colony, Old Sangvi, Pimpri-Chinchwad, Maharashtra 411027, India PUNE
 • 1st to 5th
 • NA
 • No Experience
Aparna

Aparna

4.0
 • 29/5, Bhimashankar Colony, Shri Sant Abhang Colony, Pimple Gurav, Pune, Maharashtra 411061, India PUNE
 • 1st to 5th
 • NA
 • No Experience
Omkar Music Academy

Omkar Music Academy

4.0
 • B-40, Lane Number 3, Gangotri Nagar, Pimple Gurav, Pimpri-Chinchwad, Maharashtra 411061, India PUNE
 • 1st to 5th
 • NA
 • No Experience

Download our App

Please download our app "GURUSIKSHA" from Google Play
Store or click on the icon

Get link in sms to download the app
Whatsapp