Home Tutor in Ammunition Factory Khadki @ Gurusiksha™

Pratibha Aher

Pratibha Aher

4.0
 • 423, Old bazar, Valmiki Basti, Khadki, Pune, Maharashtra 411003, India PUNE
 • 1st to 5th
 • NA
 • No Experience
Madhuri Nitesh Uttarkar

Madhuri Nitesh Uttarkar

4.0
 • M. G. Road, Khadki, Pune, Maharashtra 411003, India PUNE
 • 1st to 5th
 • NA
 • No Experience
Sahil Kumar Yadav

Sahil Kumar Yadav

4.0
 • 110/111, Tank Rd, Shanti Nagar, Yerawada, Pune, Maharashtra 411006, India PUNE
 • 1st to 5th
 • NA
 • No Experience
Deepali Bhalerao

Deepali Bhalerao

4.0
 • 486, Elphinston Rd, Khadki, Pune, Maharashtra 411003, India PUNE
 • No Segments
 • No Subjects
 • No Experience
Kavita Tavakari

Kavita Tavakari

4.0
 • 203c2 Churchline Cafvd Khadki Pune Maharashtra 411003 PUNE
 • No Segments
 • No Subjects
 • No Experience
Nisha Dhankhar

Nisha Dhankhar

4.0
 • 207 1, Sarvatra Vihar, Khadki, Pune, Maharashtra 411003, India PUNE
 • 1st to 5th
 • NA
 • No Experience
Purushottam Singh

Purushottam Singh

4.0
 • 125/B, Kalas Area, Kalas, Pune, Maharashtra 411015, India PUNE
 • 1st to 5th
 • NA
 • No Experience
Laxmi Kumbhar

Laxmi Kumbhar

4.0
 • Vishratvadi Pune Pune
 • No Segments
 • No Subjects
 • No Experience
Deepali Gavhane

Deepali Gavhane

4.0
 • HV4H+469, Hari Ganga Society, Swatantrya Sainik Nagar, Yerawada, Pune, Maharashtra 411006, India PUNE
 • 1st to 5th
 • NA
 • No Experience
Madhura Mandhare

Madhura Mandhare

4.0
 • Kshitij Society Awing Flat No-4 Near Bombay Sappers Police Chowki Khadki Pune- 3 PUNE
 • 1st to 5th
 • NA
 • No Experience
Ankit Shukla

Ankit Shukla

4.0
 • II/76 1, Indrayani Nagar, Range Hills, Pune, Maharashtra 411020, India PUNE
 • 1st to 5th
 • NA
 • No Experience
Bhavana Khulpe

Bhavana Khulpe

4.0
 • Sr No. 51, Plot No. 93, Dhanori Road, Near Ganesh Mandir, Pune- 41132 PUNE
 • 1st to 5th
 • NA
 • No Experience
Badrunnisa Shaik

Badrunnisa Shaik

4.0
 • Malwadi, Kalas, Pune, Maharashtra 411015, Near Nagoba Mandir. PUNE
 • 1st to 5th
 • NA
 • No Experience
Mrs.Ayesha Nadaf

Mrs.ayesha Nadaf

4.0
 • 153, Pratik Nagar Rd, Blue Haven Society, Pratik Nagar, Mohanwadi, Yerawada, Pune, Maharashtra 411006, India PUNE
 • 1st to 5th
 • NA
 • No Experience
Jayshree Chakraborty

Jayshree Chakraborty

4.0
 • Quarter No. 9/6, Range Hill Rd, Type III Range Hills, Range Hills, Pune, Maharashtra 411020, India PUNE
 • 9th to 12th
 • English +2
 • No Experience
Pravin RAUT

Pravin Raut

4.0
 • NO.4, VISHWANJALI APT, Old Mumbai Rd, Ekta Park Society, Sagar Society, Wakadewadi, Shivajinagar, Pune, Maharashtra 411003, India PUNE
 • 1st to 5th
 • NA
 • No Experience
Nilam Tulsankar

Nilam Tulsankar

4.0
 • 20, Pratik Nagar, Mohanwadi, Yerawada, Pune, Maharashtra 411006, India PUNE
 • No Segments
 • No Subjects
 • No Experience
Aakash Patidar

Aakash Patidar

4.0
 • 248, Deccan College Road Flat No. 1/2/3, Deccan Horizone Soc., Near Rathi Chambers, Yerawada, Pune, Maharashtra 411006, India PUNE
 • 9th to 12th
 • Mathematics +1
 • No Experience
Ashutosh Kumar

Ashutosh Kumar

4.0
 • 17, Pratik Nagar, Mohanwadi, Yerawada, Pune, Maharashtra 411006, India PUNE
 • 1st to 5th
 • NA
 • No Experience
Smita

Smita

4.0
 • Uttam Townscapes Wing-C2, Uttam Townscapes, Maji Sainik Nagar, Mohanwadi, Yerawada, Pune, Maharashtra 411006, India PUNE
 • No Segments
 • No Subjects
 • No Experience

Download our App

Please download our app "GURUSIKSHA" from Google Play
Store or click on the icon

Get link in sms to download the app