Home Tutor in Dapodi Bazar. Book demo @ Gurusiksha™

neha shaikh

Neha Shaikh

4.0
 • 184 piraji kanse wada ST, Road, Mantri Housing Society, Dapodi, Pune, Maharashtra 411012, India PUNE
 • 1st to 5th
 • NA
 • No Experience
Sita Parashar

Sita Parashar

4.0
 • Pimple Gurav Rd, Ganesh Nagar, Dapodi, Pimpri-Chinchwad, Maharashtra 411012, India PUNE
 • 1st to 5th
 • NA
 • No Experience
Deepika Patil

Deepika Patil

4.0
 • Flat No. 4, Kalpataru Blossom, Sangam Nagar, Old Sangvi Pune
 • 1st to 5th
 • NA
 • No Experience
Rahul Kumar

Rahul Kumar

4.0
 • Kundan paradise, Bapodi Gaothan, Bopodi, Pune, Maharashtra 411020, India PUNE
 • 6th to 8th
 • English +3
 • No Experience
Omkar Music Academy

Omkar Music Academy

4.0
 • B-40, Lane Number 3, Gangotri Nagar, Pimple Gurav, Pimpri-Chinchwad, Maharashtra 411061, India PUNE
 • 1st to 5th
 • NA
 • No Experience
Dhanshree Pardeshi

Dhanshree Pardeshi

4.0
 • Flat No. D - 16, Kundan Kushal Nagar, Bopodi, Khadki, Pune - 411003 PUNE
 • 6th to 8th
 • Science +1
 • No Experience
Monali Kadam

Monali Kadam

4.0
 • 1, Jaymala Nagar, Old Sangvi, Pimpri-Chinchwad, Maharashtra 411027, India PIMPRI-CHINCHWAD
 • 1st to 5th
 • NA
 • No Experience
Aparna

Aparna

4.0
 • 29/5, Bhimashankar Colony, Shri Sant Abhang Colony, Pimple Gurav, Pune, Maharashtra 411061, India PUNE
 • 1st to 5th
 • NA
 • No Experience
Ashutosh Sarda

Ashutosh Sarda

4.0
 • Khau Gali, Krishna Nagar, Bhau Saheb Kadam Nagar, Shree Nagar, New Sanghavi, Pimpri-Chinchwad, Maharashtra 411027, India PIMPRI-CHINCHWAD
 • 1st to 5th
 • NA
 • No Experience
Arunraj Jadhav

Arunraj Jadhav

4.0
 • Unnamed Road, Krishna Nagar, Bhau Saheb Kadam Nagar, Shree Nagar, New Sanghavi, Pimpri-Chinchwad, Maharashtra 411027, India PUNE
 • Competitive Exam
 • Other
 • No Experience
Pradnya Athare

Pradnya Athare

4.0
 • Saraswati Apartment, 60 Feet Rd, Vijayraj Colony, Agrasen Nagar Society, Pimple Gurav, Pimpri-Chinchwad, Maharashtra 411027, India PIMPRI-CHINCHWAD
 • 1st to 5th
 • NA
 • No Experience
nisha sambhaji shinde

Nisha Sambhaji Shinde

4.0
 • 6th to 8th
 • Science +2
 • No Experience
Adarsh Singh

Adarsh Singh

4.0
 • Chandrabhaga Complex, Tulja Bhavani Nagar, Pimple Gurav., Sainath Nagar, Tulaja Bhavani Mandir, Gokul Nagari, Pimple Gurav, Pimpri-Chinchwad, Maharashtra 411027, India PUNE
 • 6th to 8th
 • English +5
 • No Experience
Shrushti Rana

Shrushti Rana

4.0
 • 505, Old Mumbai - Pune Hwy, Agrasen Nagar Society, Seva Nagar, Dapodi, Pimpri-Chinchwad, Maharashtra 411034, India PUNE
 • 6th to 8th +1
 • No Subjects
 • No Experience
Snehal Nagesh Ashturkar

Snehal Nagesh Ashturkar

4.0
 • 14, Sainath Colony, Old Sangvi, Pimpri-Chinchwad, Maharashtra 411027, India PUNE
 • 1st to 5th
 • NA
 • No Experience
Laxmibai Nagnath Mahalinge

Laxmibai Nagnath Mahalinge

4.0
 • HRH8+XHR, Empire Estate Phase 1, Samarth Nagar, New Sanghavi, Pimpri-Chinchwad, Maharashtra 411027, India PIMPRI-CHINCHWAD
 • 1st to 5th
 • NA
 • No Experience
Nitin Ramdas Sutar

Nitin Ramdas Sutar

4.0
 • sr.no.20 balaji heights, shradha niwas, Lane Number 4, Bhalekar Nagar, Pimple Gurav, Pimpri-Chinchwad, Maharashtra 411061, India PUNE
 • 1st to 5th
 • NA
 • No Experience
Roma Mukherjee

Roma Mukherjee

4.0
 • flat no 301, Kamal Heights tulja bhawani nagar., Sainath Nagar, Tulaja Bhavani Mandir, Gokul Nagari, Pimple Gurav, Pimpri-Chinchwad, Maharashtra 411027, India PIMPRI-CHINCHWAD
 • No Segments
 • No Subjects
 • No Experience
Suryakant Tandale

Suryakant Tandale

4.0
 • 1, Lane 1, Samarth Nagar, New Sanghavi, Pimpri-Chinchwad, Maharashtra 411061, India PUNE
 • No Segments
 • No Subjects
 • No Experience
Reema Sheril

Reema Sheril

4.0
 • A3, Shirode Rd, Adarsh Nagar, Shirode Rd, Adarsh Nagar, New Sanghavi, Pimpri-Chinchwad, Maharashtra 411027, India PUNE
 • 9th to 12th
 • Chemistry +2
 • No Experience

Download our App

Please download our app "GURUSIKSHA" from Google Play
Store or click on the icon

Get link in sms to download the app
Whatsapp