Top 10 Home Tutor in Bassein with Gurusiksha™

Sadaf Ghameria

Sadaf Ghameria

4.0
 • 8RR3+369, Hathi Mohalla, Koliwada, Vasai West, Vasai-Virar, Maharashtra 401201, India VASAI-VIRAR
 • 1st to 5th
 • NA
 • No Experience
Saniya Shaikh

Saniya Shaikh

4.0
 • Mahalaxmi Temple Road, Mahatma Gandhi Rd, Nambhat Wadi, Vasai West, Vasai-Virar, Maharashtra 401201, India VASAI-VIRAR
 • 1st to 5th
 • NA
 • No Experience
Amita Sanchit Kubal

Amita Sanchit Kubal

4.0
 • 11, Jinus Park, Dhamami Wadi, Ne. T.B College, papdi, Vasai 401207 MUMBAI
 • 1st to 5th
 • Hindi
 • No Experience
Krishel Fernandes

Krishel Fernandes

4.0
 • Shaila Smruti, Vishramwadi digha holi, Vasai West, Vasai-Virar, Maharashtra 401201, India MUMBAI
 • 1st to 5th
 • NA
 • No Experience
Sneha Shekhar Raut

Sneha Shekhar Raut

4.0
 • Calyx Apartment, Brahman Ali, Papdi, Orbhat, Vasai West, Vasai-Virar, Maharashtra 401207, India VASAI-VIRAR
 • No Segments
 • No Subjects
 • No Experience
Reshma Balakrishnan

Reshma Balakrishnan

4.0
 • Dattani Linear, Dattani Linear, Husaini Colony, Vasai West, Vasai-Virar, Maharashtra 401202, India VASAI-VIRAR
 • 1st to 5th
 • NA
 • No Experience
Yogita Loke

Yogita Loke

4.0
 • 21/B, 2nd Floor, Room No.4, kamal Sagar Society, Amol Nagar, Naigaon West, Vasai-Virar, Maharashtra 401207, India VASAI-VIRAR
 • 1st to 5th
 • NA
 • No Experience
Ruwel Ferreira

Ruwel Ferreira

4.0
 • Michael House, Mundalewadi,Tarkhad, Remedy, Vasai West MUMBAI
 • 1st to 5th
 • NA
 • No Experience
Gayatri

Gayatri

4.0
 • WING-P, Rai Rd, Aagri, Walchand Nagar, Rai Village, Mira Bhayandar, Maharashtra 401101, India MUMBAI
 • 1st to 5th
 • NA
 • No Experience
Melisa Alex D'souza

Melisa Alex D'souza

4.0
 • Bangli Rd, Bhabola, Mudi, Husaini Colony, Vasai West, Sandor, Maharashtra 401201, India MUMBAI
 • 6th to 8th
 • Hindi
 • No Experience
Ruchi Surendra Rathod

Ruchi Surendra Rathod

4.0
 • Noella, Bhabola Naka, Vasai Station Rd, Kaul Heritage City, Vasai West, Vasai-Virar, Maharashtra 401202, India MUMBAI
 • No Segments
 • No Subjects
 • No Experience
Raj Lapalikar

Raj Lapalikar

4.0
 • St Gonsalo Garcia Church Rd, Suyog Nagar, Vasai West, Vasai-Virar, Maharashtra 401202, India MUMBAI
 • 1st to 5th
 • NA
 • No Experience
Sathyabal Kurup

Sathyabal Kurup

4.0
 • Jasper Apartment, Jasper Apartment, Suyog Nagar, Vasai West, Vasai-Virar, Maharashtra 401202, India VASAI-VIRAR
 • 1st to 5th
 • NA
 • No Experience
Sweedal Andrandes

Sweedal Andrandes

4.0
 • Kharbhat, Mudi, Vasai West, Vasai-Virar, Maharashtra 401201, India
 • No Segments
 • No Subjects
 • No Experience
Vanita Vaishnav

Vanita Vaishnav

4.0
 • Shop No 7 Kingston Annex Kaul Heritage City Agrawal Complex Bhabola Naka Vasai West MUMBAI
 • 1st to 5th
 • NA
 • No Experience
Punyata Hanumantha

Punyata Hanumantha

4.0
 • Kingston tower, Wing A-303, bldg. no. 16, Bhabola Chulna Rd, Kauls Heritage City, Kaul Heritage City, Vasai West, Vasai-Virar, Maharashtra 401202, India MUMBAI
 • 9th to 12th
 • Accountancy +4
 • No Experience
Tanvi Rasania

Tanvi Rasania

4.0
 • 4-A, Bhayandar, Janata Nagar, Bhayandar West, Mira Bhayandar, Maharashtra 401101, India MIRA BHAYANDAR
 • 1st to 5th
 • NA
 • No Experience
Ankita Paresh Matkar

Ankita Paresh Matkar

4.0
 • Laxmi Kripa, Michael Colaco Lane-1, Near Ayyappa Mandir, Stella, Vasai West, Maharashtra 401202, India MUMBAI
 • No Segments
 • No Subjects
 • No Experience
Gurpreet Kalsi

Gurpreet Kalsi

4.0
 • 002/6/A,sagar Complex, Jesal Park, Bhayandar East, Mira Bhayandar, Maharashtra 401105, India MIRA BHAYANDAR
 • 1st to 5th
 • NA
 • No Experience
Bhavisha Bhogesara

Bhavisha Bhogesara

4.0
 • Tirupati Complex, Munisuvratswami Marg, Bhayandar, Balaji Nagar, Bhayandar West, Mira Bhayandar, Maharashtra 401101, India MUMBAI
 • 6th to 8th
 • English +5
 • No Experience

Download our App

Please download our app "GURUSIKSHA" from Google Play
Store or click on the icon

Get link in sms to download the app